понеделник, 17 юни, 2024 година.

С форума „Наука за бизнес“ искаме да покажем, че Българската академия на науките (БАН) е отворена към бизнеса, че академията може да помогне на бизнеса и на цялата икономика. Вярвам, че БАН може да играе ролята на развоен център на бизнеса и трябва да играе такава роля. Така д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), се обърна към участниците на четвъртия форум „Наука за бизнес“. Събитието е организирано от БАН и ИАНМСП и се провежда в столичния Интер Експо Център.

„Науката е и бизнес. Тя движи икономиката. Говорим непрестанно за иновации. Това е темата, за която се отделят много финансови средства както на национално, така и на европейско равнище“, посочи д-р Таков.

Но наред с наличните финансови ресурси и възможности, той призова присъстващите представители от академичната среда към по-тясно сътрудничество с бизнеса.

Лично той се надява форумът да има принос в тази посока и да доведе до търсения от организаторите му резултат.