четвъртък, 20 юни, 2024 година.

Както и през първите четири месеца на годината, броят на регистрираните селскостопански трактори през май 2024 г. е по-малък в сравнение със същия месец на миналата година, сочат данните на британската Асоциация на земеделските инженери (AEA), публикувани на интернет страницата ѝ.

Въпреки това спадът от 5 на сто на годишна база до 964 машини е по-малък от спада от 13 на сто, регистриран през предходните четири месеца.

Общо регистрираните 5013 трактора през тази година са най-ниската бройка от четири години, но са само с 5 на сто под средното за пет години.

Това показва, че докато търсенето на трактори е отслабнало поради по-ниските доходи на земеделските стопанства и неблагоприятното време през последните 12 месеца, то все пак остава доста стабилно, отбелязва Асоциацията на земеделските инженери.