сряда, 19 юни, 2024 година.

Българската стопанска камара (БСК) организира дискусионна среща, посветена на управлението на строителните отпадъци, която ще се състои на 26 юни от 14:00 ч., съобщиха от Камарата на интернетстраницата си.

Целта на разговорите е да се обсъдят и обобщят най-важните казуси пред българския бизнес, стъпките за прилагането на изискванията и възможностите пред индустрията. За представянето на важните аспекти при управлението на строителните отпадъци е поканена доц. д-р инж. Румяна Захариева от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

През 2021 година към Центъра „Чиста индустрия“ на БСК беше създадена инициативата КРИК (КРъгова ИКономика) – професионална общност, обединяваща отговорния бизнес – браншови организации и компании, в подкрепа на прехода към кръгова икономика и постигане на реално измерими резултати при въвеждането на европейското законодателство, подобряването на ресурсната ефективност, удължаване живота на продуктите, намаляване на отпадъците, образувани за производството на единица БВП, постигане на националните цели за намаляване на депонирането на отпадъците. КРИК работи за разрешаването на реалните предизвикателства, пред които се изправя бизнеса и ще съдейства за прилагането на нови бизнес модели.

За реализацията на тези цели, съвместно със засегнати браншови организации и предприятия от различни индустрии, членове на БСК, се формираха тематичните направления – „Пластмаса и опаковки“, „Суровини и метали“, „Хранителна индустрия“. Предстои формирането на тематични направления за дискусии в областта на секторите „Текстил и обувки“, „Строителни отпадъци“, „Земеделие и биомаса“.