петък, 14 юни, 2024 година.

„Булгаргаз“ предлага по-ниска цена с 1,28 процента на природния газ за юли в сравнение с юни, съобщиха от обществения доставчик.

58,79 лева за мегаватчас (без акциз и ДДС) е внесената от дружеството за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия през юли.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за настоящия месец от 59,55 лв на мегаватчас (MWh).

Предложената цена за юли е с 1,28 процента по-ниска от утвърдената за юни и с 3,90 евро/MWh по-ниска от текущата стойност на индекс TTF „месец напред“ за юли, се посочва още в съобщението.