понеделник, 17 юни, 2024 година.

„Булгаргаз“ ще проведе отново тръжни процедури за предоставяне на услуга по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до ВТТ България (виртуална търговска точка) и за частично прехвърляне на права и задължения по подписаното с турската компания „Боташ“ рамково споразумение. Това съобщиха от обществения доставчик.

В рамките на проведените през май търгове интерес за участие заявиха 6 газови компании, сред тях международни, регионални и местни такива, но нито една не се включи в етапите за подаване на обвързващи оферти. Във връзка с това „Булгаргаз“ реши да повтори тръжните процедури, като с цел успешното реализиране на резервираните по споразумението с „Боташ“ капацитети, разшири предлаганите времеви продукти, вземайки предвид интереса, който би възникнал при прекратяване на преноса на руски природен газ за Европа през Украйна от началото на 2025 г. Също така, с цел повишаване на интереса и получаване на оферти, ще предложи по-ниска начална цена спрямо проведените през май процедури.

БТА припомня, че на 16 май от обществения доставчик обявиха, че започват две тръжни процедури с цел реализация на резервираните капацитети за регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ по споразумението между „Булгаргаз“ и турската енергийна компания „Боташ“. Първият търг е с предмет: предоставяне на услуга по регазификация, съхранение и пренос на доставен от участниците втечнен природен газ на терминали в Турция до ВТТ България (виртуална търговска точка). „Булгаргаз“ предлага услугата в два варианта: за период от 6 месеца, считано от 01.07.24 г. или за година, считано от 01.01.25 г. за следващите 5 години. Втората тръжна процедура е за прехвърляне на права и задължения по сключеното споразумение с турската компания „Боташ“, които включват услуга по регазификация, съхранение и пренос на доставен от участниците втечнен природен газ на турски терминали до точка на междусистемно свързване Странджа 1/Малкочлар. „Булгаргаз“ предложи тогава на участниците в процедурата 3 възможни варианта по отношение периода, за който се прехвърлят правата и задълженията.

В бъдещите търгове отново сред изискванията към потенциалните участници са източникът на доставка на втечнен природен газ да е от държави без наложени санкции, ембарго или каквито и да било търговски ограничения. Собствеността на компаниите участници трябва да е ясна, да са с добра репутация и финансово обезпечени, се посочва още в съобщението.