понеделник, 4 март, 2024 година.

Бюджетът на Община Стара Загора за 2024 година е балансиран. Това е бюджетът, който е най-висок от всички досега, заяви председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет – Стара Загора Емил Христов преди гласуването на най-важния финансов документ за общината, което ще се проведе утре. Той припомни, че проекторамката предвижда бюджетът да бъде в размер на близо 251 млн. лева. От тях близо 67 на сто или 168 млн. лева са средства от държавно делегирани дейности, а едва 33 процента или 83 млн. лева са от собствени приходи.

„Това е изключително тревожно. Повече от 45 на сто от общите постъпления на общината бяха от собствени приходи преди години. В момента сме рязко надолу. Това се дължи на различни причини, но най-вече на политиката на държавата“, заяви Христов.

От думите на председателя на Постоянната комисия по бюджет и финанси стана известно, че е планирано около 29 млн. лева да са събраните средства от местни данъци, постъпленията от такси да бъдат в размер на около 19 млн. лева, а приходите от общинска собственост да бъдат около 3,5 млн. лева. Преходният остатък от м.г. е в размер на 35 млн. лева.

В дневния ред на утрешното извънредно заседание ще бъдат обсъдени и гласувани още пет точки. Сред тях са Програма за управление на Община Стара Загора за настоящия мандат, както и годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, съобщи по време на пресконференцията председателят на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова. Тя посочи, че ще бъде разгледана и промяна на структурата и числеността на Общинската администрация и местните бюджетни дейности към Общинска администрация, считано от 1 март т.г.