вторник, 23 април, 2024 година.

Европейската комисия обяви в сряда, че започва две разследвания за „потенциално изкривяващата пазара роля на чуждестранните субсидии“ в соларния фотоволтаичен сектор, съгласно новият Регламент за чуждестранните субсидии.

Първото разследване включва консорциум, съставен от базираната в Румъния ENEVO Group и дъщерно дружество на китйската LONGi Green Energy Technology Co. Enevo Group, ръководителят на консорциума, е базиран в Румъния доставчик на инженерни и консултантски услуги. Longi Solar Technologie GmbH е новосъздадено, изцяло притежавано и изцяло контролирано германско дъщерно дружество на китайската LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, което е основен доставчик на слънчеви фотоволтаични решения. Както LONGi Solar Technologie GmbH, така и LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. извършват дейност в разработването, производството и обслужването на слънчеви пластини, елементи и модули.

Второто разследване на ЕК пък се отнася за консорциум, съставен от Shanghai Electric UK Co. Ltd. и Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. И двете дружества са 100 % притежавани и контролирани от Shanghai Electric Group Co. Ltd, държавно предприятие на Китайската народна република. В крайна сметка то е притежавано и контролирано от Шанхайската държавна комисия за надзор и управление на промишлеността — държавно образувание, което е подчинено на централното народно правителство на Китай. Shanghai Electric UK Co., Ltd. и Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. са водещи световни доставчици на промишлени решения в областта на енергетиката, производството и интегрирането на цифровото разузнаване. Те предоставят услуги за съхранение на вятърна енергия, слънчева енергия и водород, както и интегриран процес на производство, мрежа, натоварване и съхранение.

Започнатите днес разследвания следват уведомленията, подадени от Enevo Group, включително LONGi Solar Technologie GmbH, от една страна, и Shanghai Electric UK Co. Ltd. и Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Съответната публична процедура е започната от румънски възлагащ орган (Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A.) за проектирането, изграждането и експлоатацията на фотоволтаичен парк в Румъния с инсталирана мощност от 110 MW. Този проект се финансира частично от Модернизационния фонд на ЕС.

ЕК ще разследва и процеса на проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаичния парк в Румъния, частично финансиран от Европейския съюз. Според представител на ЕК общата стойност на договора е за около 375 милиона евро, съобщава Ройтерс.

Комисията заяви, че е оправдано да започне задълбочени разследвания, тъй като има достатъчно индикации, че китайски фирми са получили чуждестранни субсидии, които изкривяват единния пазар на ЕС.

Съгласно Регламента за чуждестранните субсидии на ЕС, дружествата са задължени да уведомяват за своите тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС, когато прогнозната стойност на поръчката надвишава 250 милиона евро и когато на дружеството са били предоставени най-малко 4 милиона евро чуждестранна финансова помощ от поне една трета държава през трите години преди уведомяването.