понеделник, 15 април, 2024 година.

Европейският цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор „Строителство“ се очаква скоро да заработи. Надявам се до края на този месец или началото на другия той да бъде оборудван със съответната техника. Това каза от председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев по време на дискусия „Възможности и перспективи пред компаниите от сектор „Строителство“, засягаща дигитализацията, обученията, технологиите, материали и подходи, енергийната ефективност. Форумът е в рамките на откритите днес в Интер експо център Архитектурно-строителна седмица, изложението на едрогабаритната строителна техника и механизацията АТЕСТ Експо и форматът Green Energy, насочен към енергийната ефективност.

Проектът е резултат от усилията на 11 партньора през последната година и половина, а негов инициатор е КСБ заедно с Камарата на архитектите в България, УАСГ и Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Институтът по механика към БАН, пет водещи български компании, сред които са две от най-големите строителни фирми „Геострой“ и „Планекс“, „ЕСРИ България“, „Клийнтех България“, „Баумит“, както и Българската асоциация по управление на проекти в строителството, съобщи ръководителят на Европейския цифров иновационен хъб в сектор „Строителство“ Мария Накова.

ЕЦИХ е одобрен на няколко нива и ще предоставя услуги, които би трябвало да отговарят на всички европейски стандарти за качество, посочи експертът. Хъбът е одобрен от ЕК, впоследствие и от Министерството на иновациите и растежа, като партньор по дигитализацията на строителния сектор. Той ще предоставя четири типа услуги, предназначени изцяло за малките и средните предприятия, които ще са безплатни, обясни експертът. Първият вид услуги е насочен към обучение и изграждане на капацитет, вторият е свързан с така нареченото тестване преди инвестиране, третата услуга е насочена към създаване на мрежи и изграждане на екосистеми и благодарение на работата в мрежа с още над 220 европейски цифрови хъба българските малки и средни фирми ще имат достъп до европейските си партньори. Четвъртата възможност е свързана с подкрепа за достъп до финансиране на национално и на европейско равнище.

Идеята на ЕЦИХ е да осигури възможност за лесно, структурирано и по подходящ начин внедряване на дигитализацията в строителния сектор, каза Накова.

Инж. Любка Денева, представител на Камарата на строителите в България, разказа за обучителната част на платформата и съобщи, че до момента на бизнеса са представени обучения за различни видове цифрови решения, които да подпомогнат сектора в цифровата трансформация на строителната индустрия. Ще бъдат представени над 40 вида обучения по различни специфични софтуери. Целта на цифровата трансформация на сектора от една страна е той да стане по-подготвен за предизвикателствата, а от друга да има по-голяма ефективност на процесите в строителството, компаниите да станат по-конкурентоспособни, както и публичните организации да могат да приложат необходимите стандарти, които вече са приети на международни и европейско равнище, обясни експертът.