понеделник, 22 юли, 2024 година.

Проектът за газопроводно разклонение до Банско и Разлог трябва да бъде реализиран, призова кметът на Община Разлог Красимир Герчев по време на днешното обществено обсъждане на десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ за периода 2024 – 2033 г., който беше дискутиран в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Кметът припомни, че с решение на Министерския съвет от 2018 г. този обект е обявен за национален и от национално значение. Герчев обърна внимание, че общината е предприела съответните действия за построяването на газопроводното разклонение. Той посочи, че при реализирането на този проект потреблението на природен газ ще бъде голямо.

БТА уточнява, че в настоящия десетгодишен план на „Булгартрансгаз“ пише, че за преносния газопровод с автоматична газорегулираща станция (АГРС) до Банско и Разлог не е взето инвестиционно решение, като периодът на планираните средства е между 2025 – 2028 г.

Председателят на КЕВР Иван Иванов уточни, че проектът е включен в плана на газовия оператор, но за разлика от досегашните десетгодишни планове, които са отлагали с по една година реализацията му, сега се заявява, че реализацията му се отлага до 2028 г. Заместник-кметът на Община Банско Георги Доневичин попита каква е причината този проект да бъде обявен за неефективен, като посочи, че според него е най-екологичният.

Техническият директор на „АресГаз“ Стоян Чолаков обърна внимание, че от този десетгодишен план на „Булгартрансгаз“ е отпаднало строителството на газопроводното отклонение с високо налягане за територията на Хисаря, Карлово, Сопот и Баня. По думите му в настоящия план това отклонение вече липсва изобщо като намерение да бъде разгледано като прединвестиционно проучване, въпреки че вече са одобрени план-схемите за газификация на тези общини. Очакванията са от „Булгартрансгаз“ да преразгледат своите намерения и да добавят отново този проект, защото доставката с трейлъри на природен газ значително оскъпява цената към крайните потребители.

Изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ Анна Прешелкова настоява КЕВР да упражни всички дадени по закон правомощия и регулаторът да задължи „Булгартрансгаз“ да изпълни планирания отдавна и неизпълнен газопровод до Банско и Разлог.

Председателят на Българска асоциация „Природен газ“ (БАПГ) Светослав Иванов отбеляза, че в представляваната от него асоциация членуват много газоразпределителни предприятия, включително и „Булгартрансгаз“. Иванов посочи, че в България има около 200 общински центъра, до които няма газопреносна мрежа. Общата дължина на магистралните газопроводни отклонения в България, които трябва да бъдат построени, за да бъдат всички 265 общински центрове присъединени, е около 800 км. Това представлява около една пета от общата дължина на газопреносната мрежа на България, обясни Иванов. Затова той се призова да бъде създаден онзи модел, който да направи тези инвестиции изпълними и взаимноизгодни за всички участници на пазара.

Милен Димитров от работната група на КЕВР заяви, че действително газопроводното отклонение с високо налягане за територията на Хисаря, Карлово, Сопот и Баня вече не присъства в настоящия десетгодишен план. По отношение на газопроводното отклонение до Банско и Разлог е установено, че срокът му за реализация се отлага от 2025 г. на 2028 г. КЕВР е изискала на два пъти информация и становище от „Булгартрансгаз“ за причините за отлагането на този проект. Според дружеството изчисленията за количествата за потребление са били направени прекалено оптимистични. Работната група на КЕВР е изчислила, че при вариант от 12 процента финансиране от страна на „Булгартрансгаз“ проектът е логично да се осъществи, защото ще е на печалба. При всички други варианти този проект не е икономически ефективен. КЕВР разполага с информация, че към момента не е осигурено грантово финансиране за реализация на проекта.

Изпълняващият длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране и развитие“ в „Булгартрансгаз“ Никола Делев заяви, че дружеството не се е отказало от реализацията на проекта за Банско и Разлог. По думите му планът е актуализиран, за да има актуална представа за очакваната стойност на проекта. Причината за актуализацията е, че за приходната част е била заложена твърде оптимистична оценка за потреблението. Той обаче уточни, че проектът излиза икономически ефективен при осигуряване на 88 процента безвъзмездно финансиране на инвестицията.

„Ние не сме се отказали от реализацията на този проект, като към момента се правят проучвания на възможни фондове и програми, от които той би могъл да получи финансиране“, изтъкна Делев. По отношение на газопроводното отклонение до Хисаря, Сопот и Карлово газовият оператор не е отказал и от този проект. Това бъдещо развитие на газопреносната мрежа е включено като проектна идея. Причината да отпадането му от настоящия десетгодишния план е, че в него са включени проекти с по-висока проектна готовност, обясни Делев.

Председателят на КЕВР Иван Иванов попита какъв е смисълът на обсъждането на тези десетгодишни планове, след като газовото отклонение за Банско и Разлог е било включено още в плана на „Булгартрансгаз“ още през 2012-2013 г. „Ако се гледа десетгодишният план, 10-годишен срок да бъде даден на този газопровод, той вече трябваше да бъде реализиран“, акцентира Иванов. Той не вижда аргументи за поредното отлагане на проекта. Според него нереализирането на този проект нанася вреда на един от най-силно развитите туристически региони на България. Той счита, че трябва да се построи и газопроводното отклонение и за Карловския регион. По думите на Иванов печеливш в тази ситуация е доставчикът на компресирания природен газ. „Ако искате да докажете, че няма такова нещо, ускорете реализацията на този проект“, обърна се председателят на КЕВР към представителите на „Булгартрансгаз“.

Закрито заседание, на което КЕВР трябва да одобри десетгодишния план, ще се проведе на 31 юли, информира Иван Иванов. Той призова преди това от „Булгартрансгаз“ да поискат промяна в настоящия десетгодишен план.