четвъртък, 18 юли, 2024 година.

Членовете на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации приеха единодушно и без продължителни дебати проектопредложенията на работната група по текстовете на два законопроекта – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от Министерски съвет (МС) на 18 април 2023 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, с вносител отново МС.

Комисията по икономическа политика и иновации е водеща и по двата законопроекта.

В хода на гласуването на текстовете по първия законопроект, каквито редакции бяха в по-голямата си част технически, народните представители гласуваха против текстовете на вносителя по параграфите 11, 12, 13, 20 и 24.

На второ четене бе гласуван и внесеният на 9 февруари тази година Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, чиито текстове са гласувани на първо четене на 7 март 2024 г.

В хода на гласуването параграфите 2 и 3 по вносител бяха отхвърлени, а в рамките на обсъжданията, членовете на комисията не одобриха предложение на служебния заместник-министър на иновациите и растежа Веселина Минчева за запазване на текста в законопроекта, който предвижда 25 процента самоучастие на инвеститора, при сега съществуващия текст в закона за 40 процента, с мотива, че така българското законодателство ще противоречи на европейския регламент.

Според Десислава Трифонова, член на комисията и народен представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, не съществува подобна заплаха, защото, по думите ѝ, по силата на европейската норма се вменява изискване от минимум 25 процента, в резултат на което българската разпоредба не ѝ противоречи.

Водещият заседанието народен представител Александър Иванов от групата на ГЕРБ-СДС остави крайното решение в дебата за гласуването на законопроекта в пленарна зала.

Членовете на комисията не приеха и друго направено предложение от служебния заместник-министър Минчева, засягащ сроковете за разглеждане и излизане със становище за сертифициране на инвестиционен проект. Тя настоя периодът да бъде удължен от сега предвидените 5 и 7 работни дни, които тя определи като не реалистични, на 10 и 14 дни съответно.

Единствената одобрена и вписана редакционна промяна, направена от заместник-председателя на комисията, в разглежданите текстове днес беше свързана с разписания срок на съвместимост по ОВОС от 5 до 15 години по инвестиционни проекта, като след корекцията, той беше променен от 5 на максимално 10 години.