вторник, 16 юли, 2024 година.

Индексът на промишленото производство намалява с 3,3 на сто през май 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6,3 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Месечни изменения

На месечна база спад е отчетен при добивната промишленост – с 10,2 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5,3 на сто, и при преработващата промишленост – с 2,3 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 11,7 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 11,5 на сто, производството на тютюневи изделия – с 10,4 на сто.

Увеличение е регистрирано при производството на химични продукти – с 6,2 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 2,7 на сто, производството на облекло – с 1,4 на сто.

Годишни изменения

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост – с 15,6 на сто, при преработващата промишленост – с 6 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1,1 на сто.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо май 2023 г. се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили – с 29,9 на сто, обработката на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 26,9 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 25,2 на сто, производството некласифицирано другаде – с 24,5 на сто, производството на електрически съоръжения – с 21,9 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 21 на сто.

Ръст е регистриран при производството на химични продукти – с 27,5 на сто, производството на основни метали – с 19,1 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти – с 11,7 на сто.