вторник, 16 юли, 2024 година.

Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, се покачи с 0,61 на сто до 860,94 пункта в днешната търговия, широкият измерител BGBX40 се повиши с 0,35 на сто до 169,16 пункта. Пазарът „Бийм“ се покачи с 0,77 на сто до ниво 105,75 пункта, сочат данните на борсовата платформа.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за над 8,8 милиона лева. На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът е за 515 142 лева. На пазара „Бийм“ са продадени книжа за 15 232 лева.

Книжата на „Първа Инвестиционна Банка“ АД остават без промяна на стойност 4,44 лева за брой, а акциите на „Централна Кооперативна Банка“ АД се повишават с 3,18 на сто до 1,62 лева едната.

Акциите на „Сирма Груп Холд“ АД се повишават с 1,75 на сто до 1,16 лева за брой, а тези на „Софарма“ АД се покачват с 0,34 на сто и се търгуват по 5,98 лева.

Книжата на „Агрия Груп Холд“ се повишават с 0,95 на сто до 21,30 лева за брой.

Акциите на „Химимпорт“ АД остават без промяна на стойност от 0,69 лева. Акциите на „Шелли груп“ АД се покачват с 1,98 на сто и се продават по 72,00 лева за брой.

На пазар „Бийм“ акциите на „ИмПулс Растеж“ АД се понижават с 1,88 на сто до 1,57 лева, а тези на „Дронамикс Кепитъл“ АД се покачват с 3,70 на сто до 2,80 лева едната.