вторник, 23 април, 2024 година.

През 2021 г. страните членки на ЕС са изнесли транспортни услуги на стойност 305 милиарда евро, което е с 40,2 на сто повече от 2021 г., сочат оповестени днес данни на Евростат. Сериозният растеж се дължи най-вече на резкия скок в морския транспорт и особено на цената на превозите.

Данните сочат, че 60,3 на сто от сумата, или 184 милиарда евро, идва именно от морския транспорт, следвана от въздушния с 21,1 на сто (65 милиарда евро) и другите видове транспорт – 14,3 на сто (44 милиарда евро). Пощенските и куриерските услуги заемат едва 4,2 на сто от пазара, или 13 милиарда евро.

През 2022 г. всички сектори бележат ценови растеж спрямо 2021 г. Най-висок е той при въздушния транспорт – 73,9 на сто, следван от морския с ръст от 37,3 на сто, другите видове транспорт – 27,2 на сто и куриерските услуги – 6 на сто.

Най-големите клиенти на европейски транспортни услуги са били САЩ (55,6 милиарда евро, 18 на сто), Великобритания (39,1 милиарда евро, 13 на сто), Швейцария (24,7 милиарда евро, 8 на сто), Китай (24,2 милиарда евро, 8 но сто) и Сингапур (12,7 милиарда евро, 4 на сто).

Морският транспорт е бил основен за износа към САЩ (62 на сто), Китай (75 на сто) и Сингапур (83 на сто). Европейският износ за Швейцария е преминал по вода (44 на сто) и по суша (41 на сто), а до Великобритания е по-балансирано разпределен – 34 на сто по въздух, 32 на сто по море и 28 на сто с друг транспорт.