понеделник, 17 юни, 2024 година.

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева организира обществено обсъждане във връзка с инвестиционно намерение за добив на вятърна енергия. Обсъждането ще се проведе в сряда, 12 юни, от 13:30 часа в зала 108 в сградата на Община Добричка, посочват от местната администрация.

То е във връзка с инвестиционното намерение на „Златия Грейнен“ ЕООД, което изисква започване на процедура по изменение на Общ устройствен план на общината за обособяване на територии за добив на електроенергия от вятърни електроцентрали. Процедурата касае землищата на 15 населени места в рамките на общината. Това са селата Тянево, Божурово, Долина, Житница, Златия, Камен, Козлодуйци, Ловчанци, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Росеново, Орлова могила, Самуилово и Смолница.

На обсъждането са поканени председатели на земеделски кооперации, арендатори, кметове и кметски наместници, жители на общината, а целта е да бъдат проучени нагласите на населението във връзка с инвестицията.