понеделник, 20 май, 2024 година.

Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“, с водещ партньор Община Казанлък, ще бъде оценена и класирана на второ място от общо 18 състезаващи се за финансиране концепции за Югоизточния регион на планиране, съобщиха от местната администрация. Това е станало известно след заседание на Регионалния съвет за развитие на региона, състояло се в Бургас.

По време на заседанието кметът на община Казанлък Галина Стоянова успешно защити проекти за изпълнение в програмен период 2021 – 2027 за приоритетно финансиране на територията на общината, посочват от пресцентъра и. Основна точка в дневния ред на заседанието беше обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор и широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции за Югоизточен регион.

След окончателната приоритизация на КИТИ, която се формира по специална формула и представлява сбор от оценките на Звеното за подбор и широкия състав на Регионалния съвет за развитие, концепцията на Община Казанлък е класирана на второ място от общо 18 допустими концепции.

Припомняме, че концепцията „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с водещ партньор Община Казанлък, предвижда интегрирани мерки, насочени в няколко основни направления. Тя включва мерки и проекти за икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на икономиката в региона чрез развитие на Индустриална зона – Казанлък, разширяване на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри и модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък. Концепцията предвижда още дейности за развитие на културния и природен потенциал на като основа за целогодишен туризъм чрез развиване и свързване на туристическите обекти в туристическите зони Бузлуджа, язовир Копринка и зони в съседните общини Павел баня и Мъглиж. Предвидено е и подобряване качеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги.

Безвъзмездното финансиране е в размер на над 28 милиона лева. Предстои обявяване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на кандидати с одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции, допълват от администрацията.