петък, 24 май, 2024 година.

Краткосрочното настаняване под наем в ЕС вече ще бъде много по-регулиран процес, съобщи Министерството на туризма във връзка с приетия Регламент 2024/1028 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за събиране и споделяне на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724.

Предлага се хармонизиран подход към процедурите за регистрация на лицата (домакините), предоставящи услуги по краткосрочно настаняване под наем; вменява се задължение за публичните органи да поддържат подходящо разработени процедури за регистрация; задължават се онлайн платформите, които предлагат краткосрочно настаняване под наем да споделят с публичните органи в държавите членки конкретни данни за дейността на обектите; предвиждат се специални инструменти и процедури, които гарантират, че споделянето на данни е безопасно, съобразено с Общия регламент относно защитата на данните и икономически ефективно за всички участващи страни.

Процедурите за регистрация, които държавите следва да прилагат за местата за краткосрочно настаняване, ще бъдат онлайн и ще позволяват автоматично и незабавно издаване на регистрационен номер. Регистрационните номера задължително се показват от онлайн платформите. Те ще трябва да извършват проверки на случаен принцип дали домакините регистрират и показват валидни номера. Публичните органи ще могат да отнемат временно регистрационните номера и да искат от платформите да премахват обявите на домакините, които са в нарушение.

Регламентът рационализира споделянето на данни между онлайн платформите и отговорните държавни институции, като онлайн платформите ще трябва да им предоставят данни за броя на нощувките и броя на гостите веднъж месечно по автоматизиран начин. За малките платформи и микроплатформите се предвиждат възможности за отчитане на информация на всеки три месеца. За получаването и обработването на тези данни се създават „Единни цифрови входящи точки“.

Повторното използване на данните в обобщен вид ще бъде за статистически справки за туризма, изготвяни от Евростат, както и за бъдещото европейско пространство за данни за туризма. С тази информация ще се подпомогне развитието на иновативни услуги, свързани с туризма, посочват от Министерството.

През ноември 2022 г. Европейската комисия представи предложение за осигуряване на прозрачност в областта на краткосрочните наеми и подпомагане на публичните власти в усилията им за налагане на устойчиви форми на туризъм, сочи справка в сайта на Европейския парламент. Парламентът и Съветът постигнаха споразумение по предложението през ноември 2023 г.