четвъртък, 20 юни, 2024 година.

200 милиона лева нов дълг бяха набрани чрез поредния аукцион, съобщиха от Министерството на финансите. Преотворена бе емисия за 6-годишни книжа, като заедно с набрания от нея ресурс общо от началото на годината е поет нов дълг от 900 милиона лева. Всичките са от държавни ценни книжа.

Според бюджета за годината общо новите задължения на хазната могат да достигнат до 11,7 милиарда лева. Тази година страната ни не е излизала все още на международните дългови пазари.