сряда, 21 февруари, 2024 година.

България е на първо място по желание на млади хора да стартират свой бизнес според последното проучване на Евробарометър. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на събитието Innovation Nexus в „София Тех Парк“, организирано от Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката и Посолството на Финландия у нас. Основна тема на форума е развитието на иновационната екосистема в България.

„Вярваме в силата на хората, които работят заедно и силата на нашата екосистема. Има висока предприемаческа култура и съдействаме за сътрудничеството на тази екосистема с академичния сектор“, коментира тя, посочвайки, че в България има нарастващ брой стартъпи в технологичния сектор и в сектора на биотехнологиите.

По думите й от своето създаване Министерството на иновациите разработва начини за подобряване на стартъп средата, насърчаване на инвестициите в проучвания и разработване на иновативни продукти.

Събитието Innovation Nexus бе представено като кулминация на извършените проучвания дотук, в което министерствата на иновациите и на образованието представят опита си от множество изследвания как може иновациите да се насърчат. Те изтъкват като извод нуждата от партньорство на бизнеса с университетите, но подчертават и нуждата от реформа в сектора на висшето образование и подобряване на научната дейност в университетите.