вторник, 23 април, 2024 година.

Министърът на иновациите и растежа в оставка Милена Стойчева участва в 93-ата сесия на Комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по политиката в областта на цифровата икономика, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Тя е на изслушване във връзка с представянето на Техническия доклад на ОИСР, отразяващ напредъка на страната в сектора, като част от присъединителния процес. Министърът представи националната визия за развитието на цифровата икономика в България.

„Технологиите, човешкият талант и екосистемният подход са в основата на нашата визия да утвърдим България като иновационен център и високотехнологичен лидер в региона. Насърчаването на иновациите и технологичния напредък, създаването на благоприятни условия за стартиращи фирми, инвестирането в научноизследователска и развойна дейност и прилагането на модела на отворени иновации, споделен между нашите партньори, ще умножи въздействието на технологиите върху нашата икономика и социално благосъстояние“, е посочила Стойчева пред делегатите в Комитета.

Тя е изтъкнала и постиженията на първия по рода си изследователски институт за компютърни науки и изкуствен интелект в Източна Европа – „Инсайт“ (INSAIT), най-бързо развиващата се екосистема за големи данни, водена от GATE, суперкомпютъра и други успешни инициативи. По думите й чрез тях България ще се позиционира като лидер в глобалния иновационен пейзаж.

Високоскоростният интернет достъп у нас и изграждането на качествена инфраструктура, по думите ѝ, са само първата стъпка в създаването на сигурна и процъфтяваща цифрова среда.

Стойчева е обърнала внимание и на заделените средства за преобразяването на българската икономика в нисковъглеродна.

„Пример за усилията ни в тази насока е Националната водородна пътна карта, изработена от Министерството на иновациите и растежа, която се стреми да подобри условията за въвеждане на водородно производство, транспорт и използване на водородни технологии в индустрията, енергетиката, транспорта и бита“, е посочила тя.

До 2026 г., според нея, ще изпълняваме различни инициативи, свързани с водорода, включително определяне на квоти за замяна на използването на сив водород със зелен, пилотни проекти и инсталации за зелен водород и оценка на потенциала на България като страна износител и др.

Министър Стойчева е обърнала внимание и на темата за киберсигурността. Тя е заявила, че секторът ще се развива в посока на създаване на интегрирана национална система за киберсигурност, разработване на секторни екипи за реагиране на киберинциденти в различни сектори, изграждане на защитена кибер среда за уязвими предприятия и организации и създаване на специализиран център за обучение за насърчаване на кибер хигиената в цифровата икономика.

БТА припомня, че присъединяването на България в ОИСР е сред водещите цели на външната политика на страната, заедно с пълноправното членство в еврозоната и всеобхватното присъединяване към Шенгенското пространство. На 25 март се проведе заседание на Междуведомствения координационен механизъм за процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към ОИСР, ръководено от министъра на външните работи в оставка и вицепремиер Мария Габриел.