сряда, 21 февруари, 2024 година.

Мадарският конник, Паисий и Св. Иван Рилски ще останат на металните ни пари

БНБ направи още една стъпка към въвеждането на еврото в страната ни – одобри и представи дизайна на монетите, които ще бъдат пуснати в обращение след приемането на България в еврозоната.

Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети, подчертават от централната банка. Върху монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента ще е изобразен Мадарският конник. На металното 1 евро ще стои ликът на Св. Иван Рилски, а върху паричния знак за 2 евро ще е образът на Паисий Хилендарски.

За отбелязване е, че на монетите с номинал под 1 евро на българската страни пак ще пише „стотинки“ (не центове) – както са в момента паричките ни с номинал под 1 лев. И „стотинка“, и „цент“ (cent) означават „една стотна“.

БНБ съобщи какво следва:

• Изработване на евромонети в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския „Монетен двор“ ЕАД.

• Пристъпване към редовно производство на необходимите количества евромонети след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България.

• Емитиране на евромонетите с българските символи, считано от датата на приемане на еврото от Република България за законно платежно средство.

Централната банка обяснява и как е преминал процесът на

съгласуване и одобрение на евромонетите дотук:

6 декември 2022 г. – подписан е Меморандум между България, държавите от еврозоната и Европейската комисия за подготовка и започване на производството на евромонети

20 юли – управата на БНБ приема решение за „Процедура за изработване на дизайн на българска национална страна на евромонети“ и „Основни мотиви и задължителни реквизити на дизайна на националната страна на българските евромонети и надпис на гурта на монетите от 2 евро“.

2 ноември 2023 г. – одобрен е дизайнът на монетите

16 ноември – дизайнът на монетите е приет от Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната

18 януари – изпратено е писмо за съгласуване на дизайна до страните от еврозоната и ЕК държави-членки от еврозоната.

С решение 5693/24 на Съвета на Европейския съюз е одобрен предложеният от България дизайн.