четвъртък, 23 май, 2024 година.

След проведена работна среща на 9 май Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010) и експертите на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се обединиха върху нов период за провеждане на заседанието на Консултативен съвет по тютюна – между 25 юни и 5 юли. Във връзка с това НАТ-2010 входира писмо до аграрното ведомство за резултата от срещата и важни теми за сектор „Тютюн“ по дневния ред, става известно от съобщение, изпратено до медиите.

Според писмото тема на Консултативния съвет ще бъде залагане на максимален бюджет разрешен от ЕК чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. за Кампания 2024 по интервенция Преходно национално доплащане за тютюн (ПНДТ) – 36 249 750 евро (70 898 348 лева), както и дебат по продължаване на интервенцията и през следващ програмен период на ЕС (2028-2034).

Аргументите на участниците за решението за нов период за провеждане на заседанието на съвета са: събиране на финални данни за реколта 2023; приключване на вписване в Регистър „Тютюн“ с краен срок 31 май 2024 г; приключване на Кампания 2024 и прием на заявления с краен срок 24 юни 2024 г.

„Запазвам правото, през следващите седмици да продължим ползотворната съвместна работа за най-ефективна подготовка на съвета и постигане на желаните резултати от тютюнопроизводителите в страната“, пише в заключение председателят на УС на НАТ-2010 Цветан Филев.

БТА припомня, че през април Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 настоя за свикване на Консултативен съвет по тютюна в периода от 13 до 17 май. Основните аргументи за искането бяха взаимна работа по настоящо и бъдещо развитие на сектор „Тютюн“ в България – реколти, нормативна уредба, финансови интервенции за бранша.

На 1 май НАТ-2010 входира писмо до МЗХ с настояване за провеждане на предварителна работна среща между държавни експерти на МЗХ и представители на сектор „Тютюн“, която да се проведе преди заседанието на Консултативния съвет.