събота, 20 април, 2024 година.

В офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Добрич над 470 дружества вече са декларирали финансовия си резултат за 2023 г., съобщават от териториалната дирекция. До 1 юли 2024 г. те трябва да декларират корпоративен данък (по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Близо 32 000 дружества в цялата страна са подали годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци от старта на кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица – 1 март до момента.

Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни, но тъй като този ден е почивен, той се удължава до 1 юли. Плащането може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал (е-услугата на НАП за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

От местния офис на НАП съобщиха също и че 2350 граждани са подали предварително попълнени декларации за облагане на доходите на физически лица само за седмица от старта на услугата. Тя е достъпна в Портала за електронни услуги на НАП от 12 март и още същия ден почти 18 000 физически лица, от които над 500 от Добрич, декларираха доходите си по този начин.