събота, 18 май, 2024 година.

Общо 514 проектни предложения на стойност 257 555 411 лв. са подадени по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Крайният срок за кандидатстване изтече в 16:30 часа на 15.05.2024 г., съобщават за БТА от Областния информационен център-Варна.

Общият размер на безвъзмездното финансиране е 127 000 000 лв. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация, а големи предприятия кандидатстват единствено в партньорство с МСП. Подкрепа могат да получат фирми от различни икономически сектори.

В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансиране е между 25 и 60. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране е 50 000 лв., а максималният – 250 000 лева за микро предприятия, 400 000 лева за малки, а за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000 лева, допълват от ОИЦ-Варна

Със средства по процедурата ще се финансират дейности по разработването на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.