събота, 18 май, 2024 година.

Над 500 са подадените проектни предложения по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съобщава Министерството на иновациите и растежа.

Проектите на фирмите са за общо над 250 млн. лв. От тях компаниите са поискали 144 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Общият бюджет на безвъзмездните средства, които фирмите могат да получат по процедурата за разработване на иновации, е 127 млн. лв. Документите се подаваха електронно през системата ИСУН 2020 до вчера.

От помощта ще се възползват микро, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация и големи компании в партньорство с МСП. Минималният размер на финансирането е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. Съфинансирането е от 25 на сто до 60 на сто спрямо категорията им.

Допустимо е разработване на иновации, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, например: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект, методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти и др. Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива, представляващи новост на ниво предприятие. Ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии и др.

По предходна процедура за внедряване на иновации в предприятията за безвъзмездна помощ кандидатстваха 713 български компании, които заявиха подкрепа за над 275 милиона лева.