понеделник, 20 май, 2024 година.

Анка Костова:

Експерти от стратегическото и оперативно ниво на Комисията по финансов надзор (КФН) осъществиха посещение в Хърватската агенция за финансов надзор, като част от предприетите стъпки за реализиране на националния план за въвеждане на еврото в България. За опита на Хърватия в процеса на въвеждане на европейската единна валута и готовността на българския небанков финансов сектор в „Нашият ден“ говори Анка Костова, директор „Връзки с обществеността и протокол“ на КФН.

В началото на разговора Костова акцентира върху това, че КФН регулира в България застрахователния, осигурителния и инвестиционния пазар. По думите на Костова небанковият финансов сектор у нас е в много напреднал етап на подготовка за еврозоната. Двудневната среща на българските експерти с техните колеги от Хърватия, осъществили процеса на трансформация, е била с цел „сверяване на часовниците“.

България в еврозоната – кога?

Представителите на Хърватската агенция за финансов надзор са запознали гостите от България със своя личен и професионален опит, както и със законодателните промени, предприети в периода на валутен преход. Към днешна дата инфлацията в Хърватия е намаляла, а доходите на населението нарастват плавно към нивата в другите европейски държави, заявява Костова.

Най-важната стъпка в подготовката на Хърватия за членство в еврозоната е била интензивната комуникационна кампания, обхващаща цялото медийно пространство. По думите на Костова такава кампания се подготвя и у нас. Хърватските потребители най-силно са се интересували от промените, свързани с цените на стоките на дребно, допълва гостът. Навременната подготовка и комуникация на ниво държава е оказала най-благоприятен ефект. Чрез интервюта, видеоматериали и онлайн кампании експерти са запознали хърватското общество с предстоящата позитивна промяна.

„Лични финанси. Третата революция“ или как да управляваме личните си средства?

Представителите на КФН са използвали случая да обменят опит с хърватските си колеги и във връзка с предстоящите за финансовите пазари два големи регламента, свързани с криптоактивите (МИКА) и с цифровата сигурност на Европа (ДОРА), съобщава Костова. Тези големи стъпки за цялото европейско икономическо пространство, по думите на госта ще гарантират сигурността на потребителите и финансовите операции.

Какво се прави за финансовата грамотност на младежите в България?

През тази година КФН планира да надгради кампанията „Инвестирай безопасно“, както и да проведе кампания сред студентите във връзка с пенсионното осигуряване и възможностите на различните пенсионни фондове. Програмата за финансова грамотност, която КФН осъществява в сътрудничество с МОН и Фондация „Атанас Буров“, също ще продължи с обогатено съдържание, обявява Костова.

Целия разговор чуйте в звуковия файл: