вторник, 23 април, 2024 година.

За трите години, изминали от началото на инициативата на Европейската комисия Нов европейски Баухаус (НЕБ), проектите по нея вече достигат до всички страни членки на ЕС, както и до държави като Исландия, Израел, Черна гора, Република Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна и Великобритания. Това съобщават организаторите на фестивала „Нов европейски Баухаус“, който ще се проведе идната седмица в Брюксел.

Инициативата е свързана със Зелената сделка на ЕС и има за цел да я превърне в осезаема промяна по места, която да подобри ежедневието на гражданите чрез устойчиви решения за трансформиране на застроената среда и начина на живот към по-добро в рамките на зеления преход, като съчетава устойчивост с добър дизайн, който се нуждае от по-малко въглерод. Същевременно тя прави тези решения приобщаващи, достъпни и на достъпни цени за всички, като същевременно зачита разнообразието от места, традиции и култури.

Европейската комисия публикува специален доклад за състоянието на инициативата през 2024 г., в който се прави равносметка на постигнатото от инициативата и се обобщават основните факти и цифри.

От започването си през 2021 г. Новият европейски Баухаус вече е вдъхновил силно гражданско движение по места, с динамична общност от почти 1400 членове, и е демонстрирал въздействието си чрез многобройни проекти и инвестиции, като активно преследва целите си. До март 2024 г. за Новия европейски Баухаус са заделени вече близо 380 милиона евро от фондовете на ЕС.

Общо 90 млн. евро са инвестирани в 20 демонстрационни „пътеводни“ проекта, насочени към различни теми, включително обновяване на сгради, кръгова икономика, изкуства, културно наследство, образование, интелигентни градове и възстановяване на градски и селски райони.

Годишните награди „Нов европейски Баухаус“ награждават образцови проекти, нови концепции и идеи, съобразени с принципите на НЕБ. През четирите издания на наградите (2021-2024 г.) са получени почти 5000 кандидатури за наградите.

В рамките на Новия европейски Баухаус бе поставено началото и на Лабораторията на НЕБ (NEB Lab) и Академията на НЕБ. Чрез динамичната платформа NEB Lab членовете на общността на НЕБ могат да се събират, за да се самоорганизират, да предлагат проекти и да търсят партньори за осъществяване на инициативи, следвайки подхода отдолу-нагоре. Академията на NEB същевременно предлага качествени, добре популяризирани и достъпни обучения за повишаване на уменията за устойчиво строителство и ускоряване на справедливата и зелена трансформация на строителния сектор.

В рамките на Новия европейски Баухаус се провеждат и редица мероприятия в подкрепа на устойчивото и приобщаващо възстановяване на Украйна.

Фестивалът „Нов европейски Баухаус“ ще се проведе от 9 до 13 април в Парк дьо Сенкантенер (Юбелпарк) и в Музея за изкуство и история в Брюксел. Фестивалът включва музикални изпълнения, танци, театрални и киновечери заедно с дискусии за това как да оформим заедно по-красиво и устойчиво бъдеще.

Известни лектори, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателят на Белгия Александър де Кроо, ще вземат участие във фестивала заедно с лидери от областите изкуство, архитектура, дизайн, устойчивост, иновации.

Тази година фестивалът ще бъде домакин и на четвъртото издание на наградите „Нов европейски Баухаус“, в рамките на което 20 проекта, дизайна и идеи, отговарящи на ценностите на НЕБ, ще бъдат наградени с общо 390 000 евро. Изданието на наградите през 2024 г. ще включва специално признание за усилията на Украйна за реконструкция и възстановяване и ще постави в центъра на вниманието регионите в ЕС, които са изправени пред по-интензивни социално-икономически ограничения, и местата, които са изправени пред най-голямото предизвикателство, свързано с необходимостта от преминаване към въглеродно неутрална икономика.

Програмата на фестивала, както и подробности за всяка сесия и лектори, могат да бъдат намерени на уебстраницата на фестивала.