неделя, 21 юли, 2024 година.

Доц. д-р Русков: България трябва да инвестира повече в науката и образованието, които дават възможност за разработване и комерсиализация на концепции

Как могат да бъдат подкрепени младите хора, които имат интерес към технологичното предприемачество в България, и защо това е важно? Доц. д-р Петко Русков, преподавател по технологично предприемачество във Факултета по математика и информатика на Софийския университет, консултатнт и ментор, разказва в „Нашият ден“ за класа по технологично предприемачество, организиран от компанията The Edge– 17 юли от 9 ч. до 14 ч.

„Технологичното предприемачество основно разчита на технологиите които дават възможност много по-бързо да се създават нови продукти и услуги“, пояснява доц. Русков и допълва, че в това отношение за съжаление България е на едно от последните места в ЕС.

САЩ е сред световните лидери в развитието на технологичното предприемачество и подкрепата на стартъпи в областта. По думите на доц. Русков това е така, защото американската икономика е икономика на добавената стойност и познанието – инвестира се в креативния процес, образованието и науката.

През 2008 година е създадена магистърската програма по технологично предприемачество в Софийския университет, която дава начален тласък на редица успешни български стартъпи, закупени в последствие за милиони, разказва доц. Русков. Това означава, че имаме способността да произвеждаме високи технологии в областта на роботиката, селското стопанство, космическите технологии, биотехнологията, медицината, но е необходимо да се инвестира ресурс в това направление.

България трябва да инвестира повече в науката и образованието, които дават възможност за разработване и комерсиализация на концепции, изтъква доц. Русков. За целта е необходима правна рамка, благоприятна бизнес среда и държавна подкрепа, подчертава гостът.

Обучението по технологично предприемачество, което ще се състои на 17 юли, е насочено към всички хора с интерес към разработката на стартъпи и възможността да станат част от мрежата на технологичните предприемачи, за да споделят идеи и опит.

Целия разговор чуйте в звуковия файл: