понеделник, 15 април, 2024 година.

„БизнесЮръп“ (BusinessEurope) публикува днес своя Барометър на реформите за 2024 г., който разглежда представянето на глобалната конкурентоспособност на Европа и оценява политическите решения, съобщи Българската стопанска камара на интернет страницата си.

По този повод президентът на „БизнесЮръп“ Фредрик Першон заяви: „Нашето основно заключение е, че 88 на сто от нашите национални федерации-членки смятат, че след значителен спад между 2020 г. и 2023 г. не е имало подобрение в привлекателността на инвестиционната среда на ЕС спрямо нашите основни конкуренти през последните 12 месеца. Освен това над половината от нашите федерации-членки (54 на сто) смятат, че регулаторната тежест за компаниите, работещи в ЕС, се е увеличила през 2023 г.“.

„Нашият доклад също така подчертава, че през 2023 г. икономическият растеж в САЩ надхвърли този в ЕС за седми път през последните десет години“, посочва Фредрик Першон. „ЕС не успя да преодолее дългосрочната си разлика в производителността със САЩ, като общата производителност на ЕС беше само през 2022 г. 75 на сто от тази в САЩ. По подобен начин разликата в продуктивните инвестиции продължава да се разширява; продуктивните инвестиции през 2022 г. възлизат на 15 на сто от БВП в САЩ срещу 11 на сто в ЕС“, допълва той.

Според президента на „БизнесЮръп“ по време на следващия политически цикъл ЕС трябва да постави конкурентоспособността на преден план. „ЕС трябва да подмлади и доразвие единния пазар в области, вариращи от цифрови до финансови услуги, да изпълни обещанието на Комисията да намали изискванията за отчетност за компаниите с 25 на сто и да гарантира, че Зелената сделка ще се превърне в стратегия за растеж, като я съпътства с истинска индустриална сделка“, изтъква още Фредрик Першон.

„Барометърът на реформите също така показва, че първоначалните очаквания за подобрение в прилагането на механизма за възстановяване и устойчивост от следващо поколение (RRF) на ЕС са избледнели. Делът на федерациите-членки на „БизнесЮръп“, недоволни от изпълнението на техните национални планове, се е увеличил от 29 на сто след стартирането на плановете до 42 на сто сега“, казва още президентът на „БизнесЮръп“.

Докладът ще бъде представен на европейските лидери и социални партньори на днешната тристранна социална среща на върха в Брюксел.

При изготвянето на доклада участва и Българската стопанска камара, в качеството си на член на „БизнесЮръп“ за България.