сряда, 19 юни, 2024 година.

Общо 11 индустриални зони и парка в страната, основно в Северна България получават безвъзмездно 207 млн. лв., съобщи Министерството на иновациите и растежа (МИР). Средствата са от Плана за възстановяване и устойчивост по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ (AttractInvestBG).

По процедурата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа, кандидатстваха 20 проекта със заявено финансиране в размер на близо 384 млн. лв.

Проектите, одобрени за подкрепа, са в десет града: Русе, Шумен (два индустриални парка), Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище, Сливен. Приоритет по програмата имаха кандидатите в Северна България, с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната.

Сред класираните за финансиране проекти 7 са за съществуващи индустриални паркове или зони, а 4 проекта са за нови и в процес на изграждане индустриални зони.

Най-висока оценка в процедурата – 89 точки, получава проектът на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД. Той е за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“ в Русе, в това число и обновяване на сградния фонд. Общо допустимите разходи по проекта са 33 177 335,86 лева като от тях собственото финансиране от страна на фирмата е 7 066 119,73 лева.

На второ място, със 78 точки, се класира проектът „Развитие на Индустриален Парк Шумен АД“ на „Оператор на индустриален парк Шумен“ ЕООД. Общо допустимите разходи по проекта са 4 525 769,46 лева, като от тях собственото финансиране е за 905 153,89 лева. Парите ще се използват за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната технически инфраструктури в границите на индустриалния парк с цел привличане на допълнителни инвеститори, информират от МИР.