събота, 2 март, 2024 година.

Организацията обаче запази непроменени прогнозите си за петролното потребление

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) преразгледа леко нагоре прогнозата си за глобалния икономически растеж за 2024 г. до 2,7% от предишна оценка за 2,6%, според месечния доклад на петролния картел, публикуван във вторник. За 2025 г. се очаква световната икономика да нарасне с 2,9% – отново с 0,1 процентни пункта по-добре от предишната прогноза на ОПЕК.

Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Съединените щати се очаква да се ускори през настоящата година до 1,6% и до 1,7% през 2025 г. – съответно с 0,6 и 0,2 процентни пункта над предишните оценки.

ОПЕК остави непроменени перспективите за растеж на БВП на еврозоната на 0,5% за 2024 г. и 1,2% за 2025 г.

Прогнозата за икономически растеж на Китай за 2023 г. също остана без промяна на ниво от 4,8% за тази и 4,6% за следващата година.

В същото време ОПЕК очаква икономиката на Русия да нарасне с 1,7% тази година, което е с 0,3 процентни пункта повече от предишната прогноза, докато прогнозата за 2025 г. остава непроменена на ниво от 1,2 на сто.

„Позитивната траектория на глобалния икономически растеж е подкрепена от очакването за продължаващо отслабване на общата инфлация през 2024 г. и 2025 г., особено в големите икономики. Едновременно с това се очаква ключовите централни банки да започнат да намаляват лихвените си проценти през 2024 г.“, се отбелязва още в последния доклад.

Същевременно ОПЕК остави прогнозата си за растежа на петролното търсене през 2024 г. непроменена на ниво от 2,2 млн. барела на ден. Прогнозата за растеж през 2025 г. също остана непроменена на 1,8 милиона барела на ден.

Според доклада търсенето на петрол в рамките на ОИСР се очаква да нарасне с около 0,3 млн. барела на ден през 2024 г., докато на страните извън ОИСР се очаква да се повиши с 2 млн. барела на ден, като и тези прогнози съвпадат с направените през януари.

ОПЕК прогнозира общото световно търсене на петрол да достигне 104,4 млн. барела на ден през 2024 г., „подкрепено от силното търсене на горива за въздушния транспорт и увеличената мобилност по пътищата, включително потреблението на дизелово гориво за автомобили и камиони, както и за здравната индустрия, строителната и селскостопанската дейности, особено в страни извън ОИСР“.