вторник, 16 юли, 2024 година.

Платформата за международни плащания за бизнеса „Айбанфърст“ (iBanFirst) е обработила валутни сделки на стойност 275 милиона евро за български търговски дружества през първата половина на 2024 г., съобщавт от фирмата. Това е увеличение с 90 на сто в сравнение със същия период на миналата година. Тези резултати позиционират България като един от пазарите с най-висок ръст на обема на трансакциите за групата „Айбанфърст“ за периода, пише в съобщението.

Значителният ръст на обема на валутните сделки през първото полугодие се дължи на динамичните бизнес дейности на настоящите клиенти, с увеличение на вноса и износа. Повишаването на обема на трансакциите доведе и до ръст на приходите от 106 на сто на компанията, като ЦИЕ пазарът вече допринася за 40 на сто от цялостния ръст на приходите в „Айбанфърст“. Клиентската база на „Айбанфърст“ включва 1300 компании в целия регион.

Стойността на трансграничните плащания, извършени чрез платформата, варира от няколко хиляди до милиони евро. Несигурният икономически и геополитически климат през последните години накара все повече компании да търсят хеджиране на риска от валутни колебания. Тези услуги са с 94 на сто ръст на годишна база и вече съставляват 77 на сто от приходите на компанията на местния пазар.

„Айбанфърст“ планира да продължи да инвестира в българския пазар, като разшири екипа си в София, подобри технологичните си възможности и пусне нови продукти, съобразени с нуждите на местния бизнес, пишат от компанията.

В продължение на 5 последователни години (2018 – 2023) „Айбанфърст“ е включена в класацията на Financial Times за 1000-та най-бързо развиващи се компании в Европа. Към момента има 13 офиса в 10 европейски държави (Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Румъния, България, Унгария, Италия, Испания и Обединеното кралство), както и бизнес с „бял етикет“ (т.нар. white label) в Гърция. Групата обработва трансакции на стойност над 1,4 млрд. евро месечно, информират от платформата.

.