събота, 20 април, 2024 година.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в ЕС са намалели с 0,3% спрямо предходните три месеца, показват данни на официалните европейска статистика Евростат.

По-ниски цени през последните месеци на миналата година са отчетени на жилищните пазари в северните и централните държави на Европейския съюз, докато в някои източни и южни страни, включително България, жилищата са поскъпнали, отчита Евростат.

Цените на жилищните имоти в рамките на еврозоната спаднаха с 0,7% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие и с се понижиха с 1,1% спрямо година по-рано (спрямо последните три месеца на 2022 г.). В същото време жилищните цени в целия ЕС се понижиха с 0,3% на тримесечна база, но се повишиха с 0,3% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.

Най-големият спад на годишна база бележат цените на жилищните имоти в края на миналата година в Люксембург (спад с 14,4%), в Германия (със 7,1%), Финландия (с 4,4%) и във Франция (с 3,6 на сто).

Цените на жилищата обаче скочиха в някои източноевропейски и южни държави, включително Полша, България, Хърватия, Литва и Португалия, където се повишиха между 8 и почти 13 на сто.

В България жилищните цени се повишиха през последното тримесечие на 2023 г. с 1,25% спрямо три месеца по-рано, а спрямо края на 2022 г. те скочиха с около 10 на сто, според данните на Евростат.

След рязък спад на цените на жилищата в ЕС между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. цените на жилищата останаха повече или по-малко стабилни между 2013 г. и 2014 г., отбелязва Евростат. Последва бързо тяхно повишение в началото на 2015 г. и цените на жилищата нарастваха до третото тримесечие на 2022 г. От четвъртото тримесечие на 2022 г. цените на жилищата обаче спаднаха за две поредни тримесечия, преди да се повишат отново през второто и третото тримесечие на 2023 г. и леко да се понижат през четвъртото тримесечие на 2023 г.

При сравняване на четвъртото тримесечие на 2023 г. с 2010 г. сред държавите членки, за които има данни, цените на жилищата се увеличиха повече от два пъти в Естония (+217%), Унгария (+185%), Литва (+162%), Латвия (+135%), Чехия (+123%), Австрия (+111%) и Люксембург (+102%).

В България цените на жилищните имоти се повишиха през периода 2010 – 2023 г. с около 76,24%, според данните на Евростат.

Спад за този дългосрочен период се наблюдаваше в Италия (понижение на жилищните цени с 8%) и Кипър (с 3%).