четвъртък, 18 юли, 2024 година.

Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, се понижи с 0,44 на сто до 857,18 пункта в днешната търговия, широкият измерител BGBX40 падна с 0,38 на сто до 168,52 пункта. Пазарът „Бийм“ се покачи с 0,51 на сто до ниво 106,29 пункта, сочат данните на борсовата платформа.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за над 4,7 милиона лева. На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът е за над 230 000 лева. На пазара „Бийм“ са продадени книжа за 24 832 лева.

Книжата на „Първа Инвестиционна Банка“ АД се повишават с 0,45 на сто до стойност 4,46 лева за брой, а акциите на „Централна Кооперативна Банка“ АД се покачват с 0,62 процента до 1,63 лева едната.

Акциите на „Сирма Груп Холд“ АД остават без промяна на ниво от 1,16 лева за брой, а тези на „Софарма“ АД се понижават с 0,17 на сто и се търгуват по 5,88 лева.

Книжата на „Агрия Груп Холд“ се понижават с 3,29 на сто до 20,60 лена на брой.

Акциите на „Химимпорт“ АД се покачват с 4,35 на сто до 0,72 лева. Акциите на „Шелли груп“ АД се повишават с 2,78 на сто и се продават по 74,00 лева за брой.

На пазар „Бийм“ акциите на „ИмПулс Растеж“ АД се покачват с 1,60 процента до 1,91 лева, а тези на „Дронамикс Кепитъл“ АД се понижават с 0,71 на сто до 2,78 лева едната.