понеделник, 17 юни, 2024 година.

Страните членки на ЕС са изплатили през 2021 г. 1,882 трилиона евро под формата на пенсии, което се равнява на 12,9 на сто от БВП на Общността, съобщава Евростат.

Въпреки че общите разходи за пенсии нарастват с 2,8 на сто спрямо 2020 г., съотношението им спрямо БВП спада с 0,7 на сто, тъй тогава е възлизало на 13,6 на сто.

Разходите за пенсии варират сериозно сред страните членки.

Съотношението е най-високо в Гърция, където достига 16,4 на сто от БВП, следвана от Италия (16,3 на сто), Австрия (15,0 на сто) и Франция (14,9 на сто).

На обратния полюс е Ирландия, където пенсиите съставляват едва 4,5 на сто от БВП, следвана от Малта (6,4 на сто), Унгария (7,0 на сто) и Литва (7,1 на сто).

Съотношението в България възлиза на 7,95 на сто.

През 2021 г. 27,2 на сто от жителите на Европа са получавали пенсии. Най-голям дял заемат пенсиите за възраст (79,9 на сто).