сряда, 21 февруари, 2024 година.

Европейските банки не само устояват, но и са в по-добра позиция и са по-устойчиви спрямо кризата от 2008-2009 г. Това заяви председателят на Надзорния съвет на Европейската централна банка Клаудия Бух в Брюксел по време на годишната среща на Единния съвет по преструктуриране.

Кредитните институции са по-добре капитализирани и по-ликвидни. В сравнение с преди 15 години вече имаме изградена единна система за надзор, която да се справи с евентуален стрес върху банките. Преди 15 години ние нямахме хармонизирана визия, освен Базелските правила, и цялата надзорна дейност върху банките се извършваше на национално ниво.

Тогава нямахме възможност за ефективно преструктуриране на банките и единствената възможност на властите беше да спасяват кредиторите с пари на данъкоплатците. Липсваше система за макропруденциален контрол. Сега вече имаме Банков съюз (система от регулации, правила и механизми, която страните от Еврозоната и България са приели с цел да осигурят по-висока надеждност, ефикасност и безопасност в банковия сектор – бел. ред), което е голям успех.

По време на събитието участие взе и еврокомисарят по въпросите на финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари Марейд Макгинес. Тя посочи, че с наличието на Банковия съюз расте възможността за банковия сектор да може да бъда подготвен за най-лошия развой на събитията, ако това е необходимо.

В последните години станахме свидетели на такива удари дошли от пандемията от КОВИД-19 и руската инвазия в Украйна, сътресенията на някой банки в САЩ и това, което стана с „Креди Сюис“ (Credit Suisse), когато бе придобита от „Ю Би ЕС“ (UBS) заради натиска от депозанти, които искаха да си изтеглят влоговете. На този фон европейската банкова система остана стабилна.

Макгинес говори и за предложенията на Европейската комисия касаещи промени в настоящите правила за управление на кризи и гарантиране на депозитите (CMDI), които бяха предложени миналата година. Тя посочи, че Европейската комисия продължава да настоява, че Единният механизъм за преструктуриране, в който влиза и Единният съвет за преструктуриране, трябва да обхване повече малки и регионални банки, които също да „получат възможност за преструктуриране, а не за директна ликвидация“.

Така ще се даде възможност да се защитят парите на данъкоплатците и да се засили ефективността на финансовата система.