вторник, 16 юли, 2024 година.

Ползите и предизвикателствата пред бизнеса от задължението му да се придържа към принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) споделиха на форум представителите на две публични компании, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) – „Бианор Холдинг“ и „Сирма Груп Холдинг“.

Коста Йорданов изпълнителен директор и заместник-председател на СД на „Бианор Холдинг“, сподели, че процесът по възприемане на стандартите на ОИСР за корпоративно управление и устойчивост е започнал в компанията преди година и шест месеца. Това по думите му е осъзнат от ръководството процес с разбирането, че той ще подобри фундамента на дружеството.

От гледна точка на устойчивостта и придържането към този принцип в ИТ сектора, в която сфера действат от „Бианор“, определящо значение и тежест има начинът на корпоративно управление, посочи Йорданов.

„Първите стъпки за подобряване на корпоративното управление дадоха веднага резултати. Говорим за стъпки като подобряване на структурата и начина на работа на Борда на директорите; още по-висока прозрачност на вътрешната и външна комуникация с инвеститорите и др.“, изтъкна ползите Коста Йорданов.

В дружеството виждат резултатите от направените усилия в два аспекта.

Единият е свързан с това, че се повишава доверието на инвеститорите в организацията. На второ място е начинът, по който големи международни, западноевропейски партньори гледат на дружеството. На практика е вече невъзможно да си в списъка на техните доставчици, ако не отговаряш на определени изисквания.

„Нашият опит показва, че усилията за подобряване на корпоративното управление се пренасят много пряко върху финансовите резултати и повече бизнес възможности“, обобщи Йорданов.

Пътят на „Сирма Груп Холдинг“ към устойчивостта започва преди две години, каза Станислав Танушев, директор за връзка с инвеститорите и устойчивостта в компанията.

Акцентирайки също върху значението на устойчивостта за ефективността на бизнес процесите Танушев даде пример с това, че са инсталирали фотоволтачина система, която ще покрие 30 процента от разходите им за ток, което води до икономии. По същия начин е и грижата за служителите, продължи директорът за връзка с инвеститори в „Сирма“.

„Грижата за служителите не е безсмислен разход, не е безсмислено и да ги овластяваме да участват в управлението, защото тези служители стават по-устойчиви и по-рядко ще напуснат свята работа, за да търсят другаде място за своята изява“, смята Танушев, според когото от всеки един от принципите може да се намери пряк положителен резултат.

Той разкри и подхода на „Сирма“ за измерване удовлетвореността на акционерите на компанията. „Измислихме като показател да следим колко акционери се явяват на нашите сбирки и общите събрания. В момента сме стигнали почти до 80 процента, което считаме, че е добре. Естествено, въвеждайки тези мерни единици, това ни дава възможност и да се сравняваме – дали се развиваме или вървим назад“ обобщи той.

Но освен ползи, придържането към принципите на ОИСР изправя компаниите и пред редица предизвикателства. Ключов от тях, според Танушев, е обемът на регулациите. Той определи като сложни и следните въпроси: кой екип се занимава и ще поеме отговорността за устойчивостта; дали има достатъчно на брой подготвени кадри по устойчивост; къде събират огромния по обем информация, така че да отговарят на изискванията за прозрачност.

Коста Йорданов и Станислав Танушев бяха участници на форум на Комисията за финансов надзор на тема „Бъдещи предизвикателства и очаквания в небанковия финансов сектор“.