вторник, 5 март, 2024 година.

Приходите от нощувки през декември 2023 г. се увеличават с 19,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и достигат 89,7 млн. лв., като 62,2 млн. лв. са от български граждани, а 27,5 млн. лв. – от чужди граждани, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Справка в НСИ показва, че за същия месец на предковидната 2019 г. приходите от нощувки са били 52,3 млн. лв., или с 8,1 на сто повече в сравнение с декември 2018 година, като е било регистрирано увеличение на приходите както от български граждани – с 9,8 на сто, така и от чужденци – с 5,6 на сто.

Общата заетост на леглата през декември 2023 г. е 24,9 на сто, като се увеличава с 0,3 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 33,9 на сто, следват тези с 3 звезди – 24,4 на сто, и с 1 и 2 звезди – 14,8 на сто. Заетостта през декември 2019 г. е била 25,2 на сто, като се увеличава с 1,8 процентни пункта в сравнение с декември 2018 година, а най-висока тя е била в хотелите с 4 и 5 звезди – 35 на сто, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 23,4 на сто, и с 1 и 2 звезди – 15,7 на сто, сочи справка в НСИ.

Броят на пренощувалите хора през декември 2023 г. се увеличава с 4,3 на сто в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 493 хил., като е отчетено увеличение при българските граждани със 7,5 на сто и намаление при чуждите граждани с 4,6 на сто. Нощувалите български граждани са 375,8 хил. и са направили средно по 1,9 нощувки. Чуждите граждани са 117,2 хил., със средно по 2,3 нощувки, като 76,5 на сто от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Справка в НСИ за декември 2019 г. показва, че броят на пренощувалите се увеличава с 2,3 на сто в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 447,6 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите граждани – с 5,2 на сто, така и при българските – с 1,3 на сто. Българските граждани през декември 2019 г. са били 322,2 хил. и са направили средно по 1,9 нощувки, а чуждите граждани са били 125,4 хил. и са имали средно по 2,4 нощувки.