сряда, 19 юни, 2024 година.

Слуховете за смъртта на човешкия труд са силно преувеличени. Естествен процес от цивилизационното развитие е изчезването или преформатирането на познати професии и появата на нови такива. За бъдещето на работната сила в „Нашият ден“ говори проф. Васил Киров от Института по социология и философия на БАН.

Преди време учените от Оксфорд Карл Бенедикт Фрей и Майкъл Озбърн предвиждат, че компютрите ще направят половината работни места излишни в рамките на 10-20 години. Реалността обаче опровергава тази прогноза, разказва проф. Киров. Вместо масова безработица и автоматизация към днешна дата наблюдаваме обратна тенденция – нивото на заетост никога не е било толкова високо, а основният проблем е недостигът на умения.

Човек или изкуствен интелект– можем ли да разпознаем?

По думите на проф. Киров има закриване на работни места в следствие на дигитализацията, но и възникват много нови професии в света около интернет. Важно е да бъдат овладени трансформативните процеси в дадени професии, така че хората да продължават да извършват своята работа, но по по-различен начин. Сравнителни изследвания в много страни сочат, че бързото навлизане на технологиите в работния процес оптимизира някои рутинни дейности, заявява проф. Киров. Основният въпрос, свързан с професиите на бъдещето, е как ще бъде осъществен този преход.

Заплаха ли е ИИ за книгоиздаването?

В рамките на формалното образование или чрез допълнителни курсове професионалистите от различни сфери биха могли да получат допълнителни умения и квалификация, за да запазят работното си място, смята проф. Киров и допълва, че все по-често в кариерното развитие възникват нови моменти и възможности за адаптивност и гъвкавост.

Дигитализацията на медицината – въпросителни и удивителни

Едно от явленията, възникнали покрай тази тенденция, е така наречената „гиг икономика“, функционираща на базата на краткосрочни договори и отделни поръчки. Съществуват множество международни платформи, които предоставят на хората възможност за гъвкавост, мобилност, достъп до чуждестранен пазар и добър доход. Едно от предимствата на тези услуги, по думите на проф. Киров, е по-високото ниво на сигурност в заплащането и изпълнението на поетите задължения.

Повече по темата чуйте в звуковия файл: