вторник, 23 април, 2024 година.

Министърът на земеделието и храните в оставка Кирил Вътев представи законодателните промени, инициирани от аграрното ведомство, по време на среща, посветена на бъдещето на индустрията за преработка на плодове и зеленчуци в България. Организатори на срещата, която се провежда в Старосел, са Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) и Асоциация „Традиционни български консерви“ (АТБК).

„Дотук мина само една промяна – в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), щеше ми се повече промени да се бяха придвижили напред, но за съжаление се случват по-бавно, отколкото ми се иска“, посочи Вътев. Той подчерта, че този законопроект е бил приет благодарение на активното участие на браншови организации.

Вътев започна с проекта за Закон за веригата за доставки на земеделски продукти и храни, какъвто до момента няма. Според аграрния министър в момента ситуацията у нас е „тотален антагонизъм“ – пазарът на дребно натиска цените на доставените крайни продукти. „Най-голямата грешка е антагонизмът между производители и преработватели“, заяви Вътев и допълни, че тютюнът е модел за подражание – при него не засяваш, ако нямаш договор за реализация.

По думите му този законопроект има за цел да предпази от натиска, който тръгва от пазара на дребно и стига до полето.

Той призова заинтересованите лица в този законопроект да се включат активно. „Минахме доста труден път по законопроекта, за пръв път се прави, трудно ще мине и в парламента. Има сериозни лобита, които ще му се противопоставят, каза Вътев. Той все пак подчерта, че еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски е обявил, че се готви регламент, който да приложи френския закон в целия ЕС, така че имаме шанс и не трябва да се отказваме.

Вътев припомни, че работят по промени в Закона за кооперациите, като за целта са проучили законите в много страни. По думите му българският закон за кооперациите е много добър, но той предвижда само кооперираме между физически лица, не между юридически. „Няма да правим чисто нов закон, а промени в настоящия, защото, ако вкараме нов закон, ще стане много по-трудно“, обясни аграрният министър в оставка.

Той продължи с промените по отношение на хидромелиорациите и поливното земеделие, където земеделското министерство води сериозни разговори с Министерство на околната среда и водите (МОСВ). По думите на Вътев, МОСВ „много сериозно пазят водите“. По отношение на климатичните промени, Вътев смята, че ни чакат краткотрайни обилни валежи, последвани от продължителни засушавания, които водят и до пожари. „Ако страната ни не се подготви с нужната инфраструктура за отводняване и съхраняване на водата от проливните валежи, ще имаме пресъхнали езера, язовири“, посочи аграрният министър.

Той припомни, че 24 проекта на „Напоителни системи“ са в ход, от които 4 ще бъдат завършени преди поливния сезон. С тези 4 проекта около 30 000 дка още ще се напояват, а всички 24 проекта трябва да бъдат готови до май 2025 г. Ще се прекрати работа в поливния сезон, за да не се пречи и след това тя ще се продължи.

Вътев каза, че друго, за което настояват извън тези законопроекти, е промяната на несправедливата нереципрочност между задълженията на гражданите и фирмите и на държавната администрация – за всички граждани и фирми сроковете са задължителни, а за държавата и общините всички срокове са само инструктивни. Според Вътев това е „напоителна почва за корупция“. „Работихме много за ускоряване движението на преписките, но не бих казал, че сме постигнали много, защото старите привички трудно се изкореняват“, коментира той.