понеделник, 20 май, 2024 година.

Дали човек се ражда с дарбата да бъде ефективен мениджър, или се изгражда посредством обучение и практика? Този въпрос вълнува много мениджъри и собственици на бизнеси, търсещи начини за постигане на бърз растеж. Владислав Цветанов, доктор по икономика в катедра „Предприемачество“ на УНСС и автор на новоизлязлата книга „Ръководство на ефективния мениджър,“ споделя своите виждания за ефективното управление на бизнеса и как то може да допринесе за успешното развитие на една компания.

В рубриката “Денят делово“ на предаването “Нашият ден“ Цветанов заявява, че около 95% от мениджърите заемат ръководна длъжност, без да имат нито практическа, нито теоретическа подготовка. Според него най-честата грешка, която се допуска, е назначаването на най-добрия оперативен служител за мениджър. Това е грешка, защото добрият оперативен служител има набор от качества, които му помагат да върши оперативна работа, а мениджърската изисква други качества.

Голямата разлика между мениджър и служител, според Цветанов, е, че служителят постига резултати чрез собствения си труд, докато мениджърът го прави чрез труда на своите служители. Основните функции на мениджъра включват планиране на дейността, организиране, създаване на организацията на фирмата (особено ако е на по-високо ниво), ръководене и взаимодействие с хората, контрол и мониторинг за съответствие между план и резултати, взимане на коригиращи действия, и прогнозиране.

Социалното предприемачество остава недоразбрано в България

Цветанов подчертава и това, че ролята на човешкия фактор нараства и хората стават все по-важни в работата на всяка една фирма. Затова качествата, необходими за успешен мениджър, са все повече насочени към взаимодействие с хората. Ефективният мениджър трябва да бъде в състояние да мотивира и вдъхновява своя екип, да създава среда, в която служителите да се чувстват ценени и подкрепяни.

“Не бива да се назначава за ръководител човек, чиито поглед е насочен към това – кой е прав, а не какво е правилното действие“, казва още той.

Владислав Цветанов ясно обяснява, че успешното управление на бизнес не е просто въпрос на вродени умения, а резултат от целенасочено обучение и практика. Мениджърите трябва да развиват уменията си за планиране, организиране и взаимодействие с хората, за да постигнат устойчив и бърз растеж на бизнеса си. Човешкият фактор играе ключова роля в този процес, правейки качествата на мениджъра, насочени към ефективно управление на хората, все по-важни.

Чуйте разговора в звуковия файл на страницата на БНР.