понеделник, 22 юли, 2024 година.

Много лоша година за зърнените култури в ЕС, стабилна за маслодайните семена, докато за протеиновите култури резултатите трябва да са по-положителни, прогнозират за 2024 г. експертите от работните групи на най-голямата европейска земеделска организация – „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca). Те предупреждават, че ситуацията може допълнително да се влоши, съобщава организацията.

Производството на зърнени култури в ЕС трябва да достигне 257,3 милиона тона, отбелязвайки спад от 4,7 на сто в сравнение с реколтата през 2023 г. Междувременно се очаква производството на маслодайни семена да спадне с 1 на сто или 31,9 милиона тона, а протеиновите култури да отбележат ръст от 13 на сто или 3,9 милиона тона.

Очаква се добивите от зърнени култури леко да намалеят през 2024 г. (-1,2 на сто) и като се имат предвид по-малкото засети площи (-3,5 на сто), резултатите за реколтата трябва да бъдат под тези от 2023 г. Интересно е да се отбележи значителен спад на производството на пшеница (-6,3 на сто) и ечемик (-9 на сто), докато царевицата остава стабилна (-0,5 на сто), а овесът леко се е увеличил (+21,2 на сто).

Що се отнася до географското разпределение на производството, повечето северни (Белгия, Франция, Дания, Германия) и централни/източни държави членки са имали спад в производството, понякога доста косвен (-3 милиона тона за Полша, -9 милиона тона за Франция), което всъщност не е компенсирано от сериозно увеличение на производството в Испания спрямо 2023 г. (+3 милиона тона).

Като цяло това поставя 2024 г. под 2023 г., която вече беше лоша година, но също така много под средното намаляване на производството на зърно за последните 5 години (-8,4 на сто). Тази вече тревожна прогноза може много да се влоши през следващите седмици и месеци заради сложните метеорологични явления и невъзможността за работа на полетата, поради което сеитбата беше забавена в много райони. Това прави добивите чувствителни към метеорологичните условия през следващите седмици.

При маслодайните семена ситуацията е доста стабилна с малко намаление на площта (-1,6 на сто), но леко подобряващи се добиви (+0,7 на сто), което доведе до малък спад на производството в сравнение с 2023 г. (-1 на сто), главно поради намаляване на посевната площ и на добивите при рапица. Въпреки това, в сравнение със средната стойност за 5 години, 2024 г. остава доста положителна (+6,3 на сто).

Що се отнася до ситуацията в отделните държави членки, тя е доста равномерно разпределена – има значително увеличение в Испания (+50 на сто на годишна база), което се обяснява с изключително слабата 2022 г., докато в Полша намалението на производството е много високо в сравнение с други страни (-15 на сто на годишна база).

По отношение на протеиновите култури ситуацията като цяло е много положителна, с изключение на Франция, където се очаква годишно намаление от 16 на сто главно поради добивите. Въпреки това, както за маслодайните семена, така и за протеиновите и зърнените култури, следващите седмици ще бъдат решаващи и може много да променят ситуацията.