понеделник, 17 юни, 2024 година.

Общият брой на работещите в област Шумен през първото тримесечие на 2024 г. е 66 900, от които 38 600 са мъже, а 28 300 са жени. Това съобщиха днес от Отдел „Статистически изследвания – Шумен“ на Териториалното статистическо бюро – Североизток.

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на годината е 51,7 процента (при 52,8 процента за страната), съответно 62,1 процента за мъжете и 42,1 процента за жените.

По показателя коефициент на заетост област Шумен заема десето място в страната, а по брой на работещите – 14-о място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък – областите Видин, Силистра и Търговище.

Средната брутна работна заплата в Шуменско през март се е увеличила до 1749 лева. През първото тримесечие на годината средното месечно възнаграждение в областта нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 2,1 процента до 1704 лева.