понеделник, 22 юли, 2024 година.

„Софарма Трейдинг“ АД е купила част от компанията „СООО Брититрейд“, която работи в сектора на грижата за здравето и е регистрирана в Беларус. Уведомлението за това е публикувано на сайта на Българската фондова борса (БФБ).

Решението за сделката е взето от Съвета на директорите след извършени анализи и преговори. „Софарма Трейдинг“ АД е придобила 79 процента дял в „СООО Брититрейд“.

„СООО Брититрейд“ има над 10-годишна история, като операциите й са фокусирани върху търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия. Компанията има присъствие и в ритейл сегмента на аптечния пазар в Беларус чрез 12 дъщерни компании, които оперират 192 аптеки. Партньорството със „СООО Брититрейд“ е част от стратегията за международна експанзия на „Софарма Трейдинг“ АД, пише в съобщението на дружеството.