петък, 12 юли, 2024 година.

През май 2024 г. продукцията на нидерландската промишленост е с 3 процента по-ниска, отколкото през май 2023 г., сочат огласени днес данни на Статистическия институт на Нидерландия (CBS). На годишна база производството се свива през всеки от предходните девет месеца.

Свиване в две трети от промишлените сектори

Две трети от всички промишлени сектори произвеждат по-малко, отколкото преди една година. Сред осемте по-големи промишлени сектора производството е спаднало най-силно в сектора на ремонта и инсталирането на машини. Най-голям ръст на продукцията е постигнат в производството на електронни продукти и електрическо оборудване.

Доверието на производителите продължава да се повишава

През юни нидерландските производители са по-малко негативно настроени, отколкото през май. Те бяха по-позитивно настроени към очакваното производство и по-малко негативно настроени към текущите нива на запасите, отбелязва в публикация нидерландската статистика.

Германия е важен пазар за нидерландската преработвателна промишленост. През юни германските собственици на предприятия бяха малко по-малко негативно настроени, отколкото през май.