петък, 24 май, 2024 година.

Три български консорциума ще бъдат финансирани по линия на Европейския фонд за отбрана за участието си в три съвместни научноизследователски проекта в областта на отбраната. Европейската комисия обяви резултатите от отправените през 2023 г. покани за участие. Избрани са общо 54 проекта, като финансирането им възлиза на 1,031 милиарда евро.

Дружествата са „Контролно-заваръчни устройства“ – АД, софийският Технически университет и Институтът по отбрана. Проектите, в които те участват, ще получат общо 17 милиона евро по линия на фонда.

TRITON има за цел преодоляването на специфични за отбраната пречки, свързани с автоматизирането на тестовете за проникване и пълно автоматизиране на процеса преди и след тестването. Проектът ще бъде финансиран със 7 милиона евро. От българска страна в него участват „Контролно-заваръчни устройства“ и Техническият университет.

SEQURED укрепва системите за защита срещу квантови заплахи чрез проектиране на устойчив криптографски пакет, като използва предварително избрани алгоритми и нов подход за съвместно проектиране на софтуер и хардуер. Европейското финансиране е от 4 милиона евро. От България участват „Контролно-заваръчни устройства“ и Институтът по отбрана.

NEMO ще разработи система за изпълнение на различни човешки езикови технологии за всички официални езици на ЕС. Българският участник в този проект е Институтът по отбрана. Финансирането по линия на фонда е от 6 милиона евро.

Комисията ще започне подготовка на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с консорциумите, които стоят зад избраните предложения. Те ще бъдат подписани преди края на годината.