четвъртък, 23 май, 2024 година.

Трябва да има добре организиран пазар, интеграция и гъвкавост на мрежата, за да няма проблеми с увеличаващия се дял на възобновяемата енергия и децентрализирано производство. Около тази теза се обединиха енергийни експерти по време на регионалната конференция за възобновяема енергия RЕ-Source Southeast, която се провежда в „София тех парк“.

Директорът на Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен опрератор (ЕСО) Димитър Зарчев каза, че има нужда от баланс и стабилност на мрежата, затова вече се вижда изграждането на все повече и повече интерконектори между страните. По думите му производството на електроенергия се разраства с хиляди мегавати, което означава, че трябва да има балансираност и сигурност на мрежата.

„Говорим не само за доставка и производство, но и за натоварване и съхранение, както и възможност за взаимносвързани системи“, обърна внимание Зарчев. Той е на мнение, че един добре организиран пазар ще може да предостави на всички търговски участници онова, от което имат нужда. За целта трябва да има и безупречна организация на мрежата. Когато има излишъци от слънчева енергия, трябва да има начини да се балансира, допълни Зарчев. За това ще помогне и доброто сътрудничество на наднационално ниво.

Мениджърът за доставки и свързване към мрежата на компанията „CWP Европа“ Андрия Орос е на мнение, че подобряването на трансграничния капацитет и развитието на мрежите ще помогне да се отговори на предизвикателствата на днешното време. Той счита, че съхранението и други видове гъвкавост трябва да бъде субсидирано. Според него компаниите могат да предложат напредничави решения, могат да помогнат и с аналитичните данни, които да осигурят гъвкавост. Орос изтъкна, че мрежите имат нужда от по-бързо развитие. „Трябва да има прозрачност и дискусии, за да се вземат правилните решения“, коментира Андрия Орос.

Директорът за мрежи и регулиране за Източна Европа на гръцката компания „Митилинеос“ Масимо Чекариля констатира, че проблем със свързаността има във всички източноевропейски държави. Затова, според него, трябва да може да се развива мрежата, за да се насърчи преходът към по-зелено бъдеще. Той объра внимание, че регулациите на европейско ниво съществуват. Затова трябва да има възможности те да се дискутират и приложат правилните решения. Освен това публичният и частният сектор да инвестират заедно, счита Чекариля. Трябва да може да се чуят отговорите на всички проблеми, които се споменават. „Трябва да може да се създаде една инфраструктура за пазара. Важното е да имаме възможност частният сектор да бъде част от развитието на мрежата и на енергийната система във всяка държава“, посочи той.

Доктор Биляна Стойковска, която работи като мениджър за преносните системи в международната енергийна компания „Би Пи“ (BP), обясни, че управлението на натовареността на мрежата е основното предизвикателство и във Великобритания. Там съществуват и проблеми със съхранението на енергията. Според нея съхранението не винаги е единственото правилно решение за справянето с проблемите в натовареността на мрежата. По думите й трябва се подобри управлението на мрежата, както и да се планира производството и търсенето. Стойковска даде за пример, че във Великобрания има различни механизми, които позволяват на частните участници да действат като оператори на мрежата. Тя посочи, че инвеститорите изграждат мрежата, която им е необходима, като след това продават енергията от нея.

„Глобално нещата са зле развити с връзката с мрежата. Всички оператори са изправени пред един и същ проблем. Трябва да може да се повиши свързаността и капацитетът на мрежата“, обясни Стойковска. По думите й пазарът трябва да се развива по подходящ начин и да отправя правилните сигнали за разработване на проекти, така че да се знае как да се развива мрежата. За Европа претоварването е сериозен проблем и той няма да изчезне в бъдещето, ако не се предприемат някакви реални действия.