вторник, 5 март, 2024 година.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 123, а новопостроените жилища в тях са 564. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт, съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Югоизток. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 година 82,9 на сто са със стоманобетонна конструкция, 13 с тухлена с тухлена конструкция и 4,1 на сто с друга конструкция.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 година сградите се увеличават с 6 на сто, а жилищата в тях – със 190, или с 50,8 на сто. Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2023 година е близо 42 000 кв./м, или с 24,8 на сто повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 година, а жилищната площ с 31,9 на сто и достига над 30 000 кв./м. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от малко под 90 кв./м през четвъртото тримесечие на предходната година до 74,4 кв./м през същото тримесечие на 2023 година.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 217 жилищни сгради с 1345 жилища в тях. За последните три месеца на миналата година са издадени и 44 разрешителни за строеж на нежилищни сгради с обща разгъната площ (РЗП) от близо 100 000 квадратни метра. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 34,8 на сто, жилищата в тях – с 31 на сто, а общата им застроена площ – с 35,3 на сто.