неделя, 21 юли, 2024 година.

Повторното въвеждане на задължителна военна служба в Германия може да доведе до макроикономически разходи на стойност милиарди долари. Това е заключението от проучване на мюнхенския институт „Ифо“ (Ifo), получено в БТА, по поръчка на Германското финансово министерство.

Проучването разглежда разходите за военна повинност по три сценария. Ако наборната военна служба засегне цяла възрастова група (100 на сто), брутният национален доход ще се понижи с 1,6 на сто или под 70 милиарда евро. В случай че се приложат условията на старата военна повинност (под една четвърт от възрастовата група да подлежи на военна повинност), то икономическото производство може да спадне с 0,4 на сто или 17 милиарда евро. Ако само 5 на сто от възрастовата група са наборници, то спадът ще е от 0,1 на сто или 3 милиарда евро.

„Наборната служба като част от задължителна социална година (програма за общественополезен труд, финансирана от правителството, в която участват младежи, бел. ред) ще доведе до икономически разходи на приблизително същата стойност като комбинираните средства от бюджета за отбрана и специалния фонд за Германските въоръжени сили през 2024 г.“, заяви военният експерт на „Ифо“ Марсел Шлепер.

Разходите възникват преди всичко, защото младите хора ще започнат да натрупват човешки капитал и активи по-късно. „Като алтернатива на наборната военна служба би било по-разумно да се предоставят на германските въоръжени сили повече финансови ресурси, за да станат по-привлекателни като работодател. Например биха могли да плащат на войниците по-високи заплати“, каза изследователят на „Ифо“ Пану Путваара, директор на Центъра за международни институционални сравнения и изследване на миграцията.

Въпреки че подобно пазарно решение би натоварило националния бюджет, разходите по отношение на икономическата продукция биха били почти наполовина по-малко, отколкото при наборната военна служба: 37 милиарда евро вместо 70 милиарда евро (при 100-процентовия сценарий), 9 милиарда евро вместо 17 милиарда евро (при сценария от 25 на сто) и 2 милиарда евро вместо 3 милиарда евро (при сценария от 5 на сто). С това пазарно решение военните способности на Германските въоръжени сили биха нараснали при всеки сценарий в същата степен, както при наборната военна служба.

В допълнение разходите за наборна служба няма да бъдат равномерно разпределени в обществото, а ще бъдат поети от самите наборници. Военната служба принуждава наборниците да адаптират своите образователни и професионални планове.

Проучването намира отрицателни икономически последици за доходите и потреблението на наборниците до края на живота им. „Ако само малка част от възрастовата група трябваше да бъде наборна, това би породило значителни съмнения относно справедливостта на наборната служба с оглед на неравномерното разпределение на тежестта“, казва Путваара. При пазарно решение с по-високи заплати, от друга страна, всички трябва да финансират по-високите държавни разходи по-равно. „В случай на наборна служба едва ли има някакви разходи за тези, които не са наборници. Това може да обясни защо наборната служба е толкова популярна“, казва военният експерт на „Ифо“ Шлепер.