четвъртък, 18 юли, 2024 година.

Има застой в търсенето на дърва за огрев. Това съобщи пред журналисти днес директорът на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП (ЮИДП) гр. Сливен инж. Димчо Радев.

Той посочи, че през последните години средногодишно от предприятието са снабдявали с близо 300 000 пространствени кубически метра дървесина. До момента са снабдили населението с около 100-110 хиляди кубика, защото такова е било търсенето.

Причините за по-ниския интерес, според него, са програмите, които насърчават замяна на твърдото гориво с алтернативно – ток, фотоволтаици и др. Друга причина са меките зими, липсата на сняг и студ.

Радев допълни, че е била намалена и цената на дървата за огрев за населението с около 20 процента. На територията на Сливен цената е 62 лв. на кубик с ДДС.

От ЮИДП очакват след август да се активизира търсенето на дървесина.

Инж. Радев очерта и още една тенденция – към намаляване на незаконната сеч.