четвъртък, 20 юни, 2024 година.

Заводът на „АББ България“ в Раковски намали потреблението на енергия от операциите си с 22 процента и увеличи приходите от производство, съобщиха от търговското дружество. Фабриката, която произвежда компоненти за ниско и средно напрежение, отчита значително подобрение и на енергийната интензивност с 43 процента в сравнение с резултатите от 2019 г.

От компанията съобщават още, че са направили важна стъпка към операции с нулеви емисии чрез намаляване на CO2e с 1250 тона. Това до голяма степен се дължи на предприетите мерки за енергийна оптимизация, сред които 100 процента измерване и контролиране на енергията, внедряване на система за управление на сградата, инсталиране на термопомпи, подобрения на LED осветлението и инсталиране на точки за зареждане на електрически превозни средства (EV).

Заводът, който е разположен върху площ от 39 000 квадратни метра, се състои от две производствени сгради и създава продукти с ниско и средно напрежение за центрове за данни, промишлени и производствени предприятия, критична инфраструктура и сгради.

От 2021 г. експертният екип на търговското дружество в клон Раковски предприе стъпки в подкрепа на Програмата за устойчиво развитие на АББ. Първата значителна стъпка беше модернизиране на цялото конвенционално осветление в двете производствени халета с енергоспестяващи LED осветителни тела и интегрирането на системата ABB i-bus KNX за интелигентно управление на осветлението.

Предприятието представлява инвестиция на зелено на АББ в България в размер на 20 милиона щатски долара, и е третата за концерна АББ в страната. В производствената база работят повече от 800 служители от региона.

Предприятието оперира като вътрешен доставчик на компоненти за ниско и средно напрежение основно за фабриките на АББ в Италия и Германия, както и за други фабрики от концерна АББ в държави като Франция, Норвегия, Индия и Китай, с перспективи за допълнително разширяване на дейността, посочват от компанията.